Oprydning i opgangene

Som den nye reviderede husorden indskærper, er det ikke tilladt at have andre ting end dørmåtter placeret udenfor lejlighederne jvf. BEK nr 184 af 06/05/1983.

Bestyrelsen varsler derfor en oprydning af alle opgangene.

Oprydningen finder sted et tidspunkt efter torsdag d. 15/8-2013.

Alle ting, undtagen dørmåtter, vil blive fjernet uden yderligere varsel.

Ønsker man sine ting retur, kan man henvende sig til bestyrelsen, som vil opbevare tingene i et aflåst lokale i 3 måneder efter indsamlingsdatoen, før de kasseres.

Udlevering af ting kan foretages mod forevisning af ID. Samtidig gives en kvittering for udleveringen, og et beløb på kr. 100.- vil blive trukket fra vedkommende beboers/ejers konto hos Administration Danmark efterfølgende.

Bemærk også at fremover vil oprydning ske efter behov uden varsel efter samme principper som nævnt ovenfor.

Venlig hilsen

Bestyrelsen