Som vedtaget på dette års generalforsamling har bestyrelsen nu indkøbt nye og bedre postkasser til opsætning i opgangene.

Opsætningen af postkasserne finder sted tirsdag d. 20/8-2013.

Låsene fra de gamle postkasser flyttes over på de nye postkasser i forbindelse med opsætningen. For at kunne gøre dette, er det nødvendigt at have en nøgle til hver enkelt lås.

Nøgle mærket med navn, husnr., etage og placering bedes senest mandag d. 19/8-2013 afleveret til én af følgende repræsentanter for bestyrelsen:
Opgang Nr. 18: Lars Zschau, 5. th.
Opgang Nr. 20: Niels Christensen, 6. th.
Opgang Nr. 26: John Nielsen, 6. tv.

Nøglerne vil efter opsætningen blive lagt i den enkelte beboers aflåste postkasse, medmindre der aftales noget andet.

Hvis en nøgle ikke afleveres, vil den gamle lås blive afmonteret og lagt i den nye postkasse, som vil være uaflåst. Det vil så være op til den enkelte beboer/ejer selv at få eftermonteret låsen for egen regning.

Vi ser frem til en forhåbentlig problemfri overgang til de nye postkasser.

Venlig hilsen
Bestyrelsen