Hvis I har brug for ekstra nøgler til jeres lejligheder, så
log ind på Administration Danmark’s hjemmeside, med det brugernavn og password,
som der fremgår af opkrævningen fra dem.

Under punktet “Regler” finder I
bestillingsformularen.

Kjeld.