Jeg vil gerne opfordre beboerne om kun at anvende affaldsskakte til husholdningsaffald pakket i egnet poser.

Dels tilstopper de, når der f.eks. smides hovedpuder, gavepapir eller papkasser i skakten, og dels bliver de rigtig ulækre, når poser med madaffald ikke er ordentligt lukket.

Hvis I ser at en skakt er tilstoppet, så sig det til et medlem af bestyrelsen.

Kjeld.