Hjemmesiden bliver ikke aktivt vedligeholdt.
Dokumenter og materiale vedr. Gyngemose Parkvej 18, 20 & 26 kan findes hos Administration Danmark: Link
Login kan fås hos bestyrelsen eller hos Administration Danmark