Fra grundejerforeningen:

I slutningen af august fortsættes arbejdet med at belægge
nuværende grusbelagte parkeringsarealer med asfalt.

Arbejdet vil ved skiltning blive varslet med ca. 1 uges
varsel.

Arbejdet vil blive udført i etaper – og vejret er
naturligvis meget bestemmende for, hvornår vi kan se det færdige resultat.

Bemærk venligst, at parkeringsarealer, der er beliggende i et byggeområde, ikke bliver asfalteret før et byggeri til sin tid er færdigt.

Kjeld.